Kisah Nabi Nuh a.s.


Nabi Nuh a.s adalah nabi keempat sesudah Adam, Syith dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris.

Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburannya dan pohon-pohon dan batu-batuan tampak tidak bergairah. Banyak hal berubah di muka bumi. Dan sesuai dengan hukum umum, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam. Kesalahan yang dahulu kembali terulang. Kesalahan dalam bentuk kelupaan, meskipun kali ini terulang secara berbeza.

Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup lima orang saleh dari datuk-datuk kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka, dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu- cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia di mana disebutkan bahawa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus.


Kisah Nabi Adam A.S.


Allah SWT berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam. Allah SWT berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. " (QS. al- Baqarah: 30)

Terdapat perbezaan pendapat berkenaan dengan makna khilafah (perihal menjadi khalifah) Nabi Adam. Ada yang mengatakan, bahawa ia sebagai khalifah dari kelompok manusia yang pertama-tama datang ke bumi di mana kelompok ini membuat kerosakan dan menumpahkan darah di dalamnya. Ada yang mengatakan, bahawa ia adalah khalifatullah, dengan pengertian bahawa ia sebagai khalifah (utusan Allah) dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya, kerana ia adalah utusan Allah yang pertama. Demikianlah yang kami yakini.


Rahsia Angka-Angka Dalam Al-Quran


Kata-kata dalam Al-Qur’an, dengan sejumlah pengulangannya merupakan Mukjizat, jumlah kata-kata dalam Al-Qur’an yang menegaskan kata-kata yang lain ternyata jumlahnya sama dengan jumlah kata-kata Al-Qur’an yang menjadi lawan kata atau kebalikan dari kata-kata tersebut, atau diantara keduanya ada nisbah kontradiktif.

Al-Qur’an tidak hanya terbatas pada ayat-ayat mulianya, makna-maknanya, prinsip-prinsip dan dasar-dasar keadilannya serta pengetahuan-pengetahuan gaibnya saja, melainkan juga termasuk jumlah-jumlah yang ada dalam Al-Qur’an itu sendiri, begitu juga pengulangan kata dan hurufnya, orang-orang yang melakukan ‘ulum’ Al-Qur’an sejak dulu sudah menyadarai adanya fenomena tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.Para peneliti terdahulu sudah mencatat, bahwa surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf ‘muqaththa’ah’ berjumlah 29 surat, sementara jumlah huruf ‘hijaiyah’ Arab ditambah dengan huruf “Hamzah” juga berjumlah 29 huruf hal ini dengan sudut pandang bahwa Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab.

DR. Abdul Razaq Naufal dalam bukunya berjudul ‘ Al’Ijaz Al’Adadiy Fi Al-Qur’an Al Karim” beliau menulis beberapa tema-tema tersebut terjadi keharmonisan diantara jumlah kata-kata Al-Qur’an dan berikut ini adalah sejumlah perhitungan yang benar-benar merupakan Mukjizat, dari jumlah kata dalam Al-Qur’an sebanyak 51.900, Jumlah Juz 30, Jumlah Surat 112, keanehan yang ada diantaranya sbb :
 • Kata ‘Iblis” ( La’nat ALLAH ‘alaihi ) dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 11 kali, sementara “Isti’adzah” juga disebutkan 11 kali, Kata “ma’siyah” dan derivatnya disebutkan sebanyak 75 kali, sementara kata “Syukr” dan derivatnya juga disebutkan sebanyak 75 kali.
 • Kata “al-dunya” disebutkan sebanyak 115 kali, begitu juga kata “al-akhirah” sebanyak 115 kali.
 • Kata “Al-israf” disebutkan 23 kali, kata kebalikannya “al-sur’ah” sebanyak 23 kali.
 • Kata “Malaikat” disebutkan 88 kali, kata kebalikannya ‘Al-syayathin” juga 88 kali.
 • Kata “Al-sulthan disebutkan 37 kali, kata kebalikannya “Al-nifaq” juga 37 kali.
 • Kata “Al-harb”(panas) sebanyak 4 kali, kebalikannya “ Al-harb” juga 4 kali.
 • Kata “ Al-harb (perang) sebanyak 6 kali, kebalikannya “Al-husra” (tawanan) 6 kali.
 • Kata “Al-hayat” (hidup” sebanyak 145 kali, kebalikannya “Al-maut” (mati) 145 kali.
 • Kata “Qalu” (mereka mengatakan) sebanyak 332 kali, kebalikannya “Qul” ( katakanlah) sebanyak 332 kali.
 • Kata “Al-sayyiat” yang menjadi kebalikan kata “Al-shahihat” masing-masing 180 kali.
 • Kata “Al-rahbah” yang menjadi kebalikan kata “Al-ragbah” masing-masing 8 kali.
 • Kata “Al-naf’u” yang menjadi kebalikan kata “Al-fasad” masing-masing 50 kali.
 • Kata “Al-nas” yang menjadi kebalikan kata “Al-rusul” masing-masing 368 kali.
 • Kata “Al-asbath” yang menjadi kebalikan kata “Al-awariyun” masing-masing 5 kali
 • Kata “Al-jahr” yang menjadi kebalikan kata “Al-alaniyyah” masing-masing 16 kali
 • Kata “Al-jaza” 117 kali ( sama dg kebalikannya),
 • Kata “Al-magfiroh” 234 kali ( sama dengan kebalikannya),
 • Kata “Ad-dhalala” ( kesesatan) 191 kali ( sama dengan kebalikannya),
 • Kata “Al-ayat” 2 kali “Ad-dhalala” yaitu 282 kali. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.
 • Kata “Yaum” (hari) dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 365 kali, sebanyak jumlah hari pada tahun Syamsyiyyah.
 • Kata “Syahr” ( bulan) sebanyak 12 kali, sama dg jumlah Bulan dalam satu Tahun.
 • Kata “Yaum” (hari) dalam bentuk plural (jamak) sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu Bulan.
 • Kata “Sab’u” (minggu) disebutkan 7 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu minggu.
 • Jumlah “ saah” (jam) yang didahului dengan ‘harf’ sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam satu hari.
 • Kata “Sujud” disebutkan 34 kali, sama dengan jumlah raka’at dalam solat 5 waktu
 • Kata “Shalawat” disebutkan 5 kali, sama dengan jumlah solat wajib sehari semalam.
 • Kata “Aqimu” yang diikuti kata “Shalat” sebanyak 17 kali, sama dengan jumlah Raka’at Solat fardhu/ wajib.


Hukum Minum Berdiri, Keajaiban Air Zam-Zam,


Islam telah menetapkan adab bagi umatnya dalam melakukan sesuatu kegiatan bagi mendapat kesejahteraan. Begitu juga islam telah menetapkan adab-adab ketika minum. Permasalahan berkaitan minum berdiri ini telah menyebabkan ulama berbeza pendapat mengenai hukum minum berdiri itu. Hadis yang menunjukkan tegahan minum berdiri ialah hadis yang diriwayat oleh muslim iaitu:
Terjemahan: dari anas, sesungguhnya nabi Muhammad saw melarang minum berdiri.


Siapakah Barack Obama? Boneka Israel?


barack%20obama%20smile.jpgKebanyakkan masyarakat berkeyakinan bahawa presiden Barack Obama akan menggunakan pemikiran yang berbeza dengan presiden sebelumnya Presiden George W. Bush dalam isu Timur Tengah, termasuk konflik diantara Israel-Palestin. Tetapi apabila melihat beliau  untuk  berpihak pada Israel dan Yahudi, terlalu sulit untuk mengharapkan perdamaian di Timur Tengah kerana Israel adalah duri bagi Timur Tengah utamanya Palestin. Obama berani mengambil risiko dan berani menolak tekanan dari kelompok-kelompok Yahudi.


Ahli Sihir dan ILLUMINATIImageMengapa orang belajar dan mengamalkan ilmu sihir atau black magic? Sudah tentu ada banyak jawapannya. Antaranya ialah kerana mahukan kemahsyuran, kekuasaan, kemewahan, kekuatan, kekebalan, kecantikan dan seumpamanya. Proses pembelajaran dan pengamalan ilmu sihir ini jangan disangka sudah tiada, malah ia semakin berleluasa dan digemari ramai pun.

Dulu pernah ada pengakuan dari seorang bekas pengamal ilmu sihir, dan antara ceritanya, dia mengatakan kebanyakan yang difilemkan dalam movie Harry Potter, tentang proses pembelajaran, perjalanan alam itu lebih kurang sama dengan apa yang betul-betul ada. Filem itu juga sebenarnya diolah dari alam realiti juga, cuma diputar belit dan diolah agar manusia melihat ada sihir baik dan ada sihir yang jahat. Alam sihir juga ada pentadbirannya sendiri, ada perjumpaan tahunan, dan x ketinggalan ada usaha-usaha memata-matai rumah orang awam. Mereka datang mengintai ke rumah kita tanpa kita sedari.


Apakah itu (black hole) StarGate?Kita tahu bahawa seluruh alam ini dipenuhi tenaga. Tenaga cahaya, haba, elektrik, elektromagnet sekadar menyebutkan beberapa contoh,bersimpang-siur di sekeliling kita. Di dalam diri kita juga tersimpan banyak tenaga dan malah merupakan satu penjana tenaga!Menurut kajian sains kimia dan minda,di dalam diri manusia tersimpan tenaga elektrik yang mampu menjana beribu-ribu watt!Di dalam diri manusia juga mampu menjana tenaga haba dengan sendirinya. Bagaimana ini boleh berlaku?


Kesakitan disaat Kematian...


" Allah merahsiakan saat kematian kita, adalah untuk melihat sejauh mana kita melaksanakan amalan yang telah ditetapkan kepada kita dan sedalam mana pula kita meninggalkan larangannya. Manusia yang hatinya sentiasa ingatkan mati, akan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya dengan lebih jujur, bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk mendapat keredhaan Allah.

Manusia begini sentiasa merasai setiap tingkah lakunya diperhatikan oleh Allah SWT. Dan ia juga mengetahui setiap tanggungjawab dan amanah yang dipikul akan ditanya satu persatu oleh Allah di akhirat kelak.


Dajal sudah muncul??


Dewasa ini, sejak 1990-an yakni sejak Muhammad Isa Dawud menerbitkan buku bertajuk “Dajjal Akan Muncul Dari Segitiga Bermuda,” semakin banyak pula buku-buku berkaitannya meneroka pasaran negara-negara Islam.

Kemunculan buku-buku berkaitan Dajjal kebiasaannya akan terkandung dengan satu teori yang sama tetapi perkataan yang berbeza. Dua perkataan yang paling popular sekarang ini ialah;

* Dajjal akan muncul …
* Dajjal sudah muncul …

Kami mentafsirkan kedua-dua klausa ini sebagai sebuah teori khusus untuk mentafsirkan mengenai keberadaan Dajjal.. Jadi, mana satukah yang tepat?


Fenomena Segitiga Bermuda


Sebenarnya tempat misteri ini bukanlah berbentuk segitiga sebenar, sebab batas-batas dari petunjuk kapal-kapal atau pesawat terbang yang hilang lebih dari bentuk segitiga itu. Segitiga itupun hanya merupakan imaginasi sahaja. Bila kita ambil peta, kita buka di bahagian Amerika Tengah, di sana terdapat banyak kepulauan Hindia Barat. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari Segitiga Bermuda itu, kita tarik garis dari kota Miami ke kota San Juan di Puerto Rico; dari San Juan ke pulau Bermuda; dan kembali ke Miami di daerah Florida, Amerika. Meskipun sebenarnya misteri Segitiga Bermuda ini milik orang Amerika, tak apalah kita turut memperbincangkannya. Sebenarnya tempat semacam ini ada pula di tempat lain, juga di Amerika, iaitu di sebuah danau yang bernama Ontario, bahkan lebih mengerikan dari Segitiga Bermuda.


Misteri TutankhamunGAMBAR fail menunjukkan muka Firaun Tutankhamun.

KAHERAH - Hasil ujian asid deoxyribonucleic (DNA) diambil daripada mumia yang dipercayai Firaun Tutankhamun akan diumumkan pada 17 Februari ini, kata Ketua Antikuiti Mesir, Zahi Hawass kelmarin.

Makam firaun itu yang meninggal dunia lebih 3,000 tahun itu ditemui oleh ahli-ahli arkeologi British di Lembah Raja-Raja pada 1922.

Pada Ogos 2008, pihak berkuasa antikuiti itu menyatakan sampel DNA telah diambil daripada mumia Tutankhamun bagi menentukan sama ada firaun tersebut bapa kepada dua janin yang ditemui di dalam makamnya.

Tutankhamun menjadi firaun semasa berumur sembilan tahun dan punca kematiannya menjadi pertikaian ahli-ahli sejarah dengan sebahagian mereka menyatakan dia meninggal dunia disebabkan kecederaan pada satu kakinya.


Fakta Bulan & Terbelahnya bulanCouple 
Terre-Lune
Agak memeranjatkan, masalah asal-usul Bulan masih belum lagi diselesaikan. Tiga pendapat berbeza telah lama dibahaskan. Senario pertama adalah pembentukan Bulan melalui pemecahan. Dipermulaan pembentukannya, Bumi adalah berbentuk jisim cecair yang berputar agak cepat. Disebabkan kuasa sentrifugalnya, Bumi telah mengusirkan sebahagian dari jisimnya yang akhirnya berkumpul membentuk Bulan. Senario kedua mencadangkan pembentukan Bumi dan Bulan secara serentak dan berpunca dari jenis debu-debu yang sama. Senario yang ketiga mencadangkan bahawa Bulan telah terbentuk di suatu kawasan lain di dalam Sistem Suria yang pada suatu ketika dulu telah terperangkap dalam tarikan graviti Bumi. Pasangan Bumi-Bulan dari pandangan kapal angkasa Galileo dalam tahun 1990 dari jarak bulan 6 milion km.


Disebalik wang Kertas US dolar dan WTC


Cuba perati Duit2 kat bawah nie... Ada makna2 yG tersiRat disebaliknya.

Sudahkan 450 tahun yang lalu OSAMA BIN LADEN lahir?? Nape dibeRi nilai 20?? (September 11) >> 9 + 11 = 20.. macam nie kot??


Disebalik Wang Kertas 1 dolar Amerika


Dari seluruh negara didunia, hanya Amerika Syarikat yang mempunyai lambang negaranya yang terdiri dari dua sisi dan masing-masing sisinya mengandungi simbol syaitan. Benarkah?


Di atas piramid ada segitiga bergambar mata satu. Di atasnya ada tulisan Annuit Coeptis (bermaksud "Approve Undertake". Erti yang mudah ialah "He approves (or has approved) [our] undertakings."). "He" yang dimaksud adalah si Mata Satu. Di bawahnya ada tulisan novus ordo seclorum (bermaksud "A new order of the ages.", akan tetapi boleh juga disama ertikan dengan maksud "New World Order"). Ertinya, umat seluruh dunia diharapkan masuk dalam projek dunia baru dan menerima kepemimpinan si Mata Satu.


Lambang Islam??


Adakah ini lambang sebenar Islam? Bagaimana umat Islam disihir dengan dahsyatnya pada zaman sekarang? Sila baca artikel ini selanjutnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang berlaku di sekeliling kita. Saya mulakan artikel ini dengan petikan ayat dari Al-Quran.
Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata:


Tabik Syaitan


PERJUANGAN SYAITAN

Ada baiknya kita perjuangkan diri sendiri melawan nafsu,
ingat-ingatlah bekal apa yang aku akan di bawa setelah mati.
sekadar peringatan sebab ada juga anak-anak /artis  yang terikut-ikut  benda ini tanpa mengetahui apa maksud tanda ini dan kita sebagai ibubapa pun mungkin tidak memahami maksud tanda tersebut.


Agenda Mesyuarat Bilderberg Bocor!!


 Antara kelab agen-agen Dajjal yang paling berpengaruh selepas Council of Foreign Relationship (CFR) dan Trilateral Commission (TC) ialah The Bilderberg. Kelab ini menghimpunkan antara orang-orang paling berpengaruh di dalam dunia di semua bidang sama ada politik, ekonomi, teknologi dan sosial.

Maksud paling berpengaruh ialah antara mereka adalah orang yang memiliki sepenuhnya keputusan kemajuan ekonomi sesebuah negara atau pun dasar pembangunan. Mereka bukanlah tersenarai di dalam orang-orang terkaya di dunia tetapi mereka adalah paling berpengaruh.

Kita tidak boleh berfikir bahawa orang yang paling kaya adalah yang paling berpengaruh. Golongan terkaya banyak dipelopori oleh Syeikh-Syeikh negara minyak. Malangnya, mereka hanya ada duit tetapi tidak mampu membuat keputusan ke atas ekonomi mereka sendiri.

Menurut akhbar utama Greace, Elefterios Tipos, kelab Bilderberg ini dijangka akan mengadakan mensyuarat tahunannya di Athens antara 14 ke 16 haribulan Mei 2009 ini. Lokasi hotel yang dijangka ditempah masih belum dikenal pasti.

Jemputan Ahli-Ahli Mesyuarat
Menurut pendedahan Elefterios Tipos lagi, antara yang paling mengejutkan ialah jemputan kali ini dihadiri oleh kerabat-kerabat Diraja di Eropah. 

Antara jemputan yang dijangka hadir ialah Ratu Netherlands iaitu Beatrix Wilhelmina Armgard (Gambar, kiri) dan Ratu Sepanyol iaitu Puteri Sophia (gambar, kanan).


Tetamu lain yang dijemput ialah
 • James Jones (US National Security Council),
 • beberapa menteri luar negeri Eropah
 • Ali Babacan (Menteri Luar Turki)
 • Dora Bakoyanni (Menteri Luar Greek)
 • Kostas Karamanlis (Perdana Menteri Greek dan pemimpin parti PASOK)
 • Georgios Papandreau (Menteri Greek)
 • Takis Arapoglou (Presiden Bank Nasional Greek)
 • Panayotis Vourloumis (Pengerusi syarikat telekomunikasi OTE)
Antara tetamu kontroversi lain yang bakal hadir ialah Domenico Siniscalco (Bekas Menteri Ekonomi Italy, kini ialah CEO syariakt Morgan Stanley). Syarikat kewangan beliau iaitu Morgan Stanley adalah syarikat yang didakwa berkomplot dengan Federal Reserve Bank bagi menjatuhkan ekonomi dunia apabila status banknya di tukar pada 21 September 2008.

  (Gambar, dari kiri) Ali Babacan, Domenico Siniscalco dan Henry Kessingger

Agenda Mesyuarat
Perkara ini tidak didedahkan oleh  Elefterios Tipos atau mungkin ia sendiri tidak mengetahui. Tidak diketahui apakah agenda yang bakal dibincangkan oleh ahli-ahli kumpulan ini. Semuanya kemungkinan bergantung kepada siapa yang hadir.
Antara orang yang disyaki wajib akan hadir ialah Dr. Henry Kessingger dan Warren Buffet. Seorang pakar strategi provokasi masyarakat serta polisi kerajaan manakala seorang lagi pakar dalam pasaran ekonomi dunia khususnya perbankan.

Sehingga sekarang agenda mesyuarat tidak berjaya dibawa keluar oleh mana-mana pihak walaupun sudah 54 kali mereka bermesyuarat yakni sejak 1954.

Mesyuarat mereka sangat rahsia walaupun masyarakat dapat mengetahui lokasi, tarikh dan tetamu yang hadir pada mesyuarat tersebut. Kerahsiaannya sangat dikawal ketat.

Menurut Jonathan Duffy, penganalisis politik dari BBC Online Magazine, semua wartawan tidak dibenarkan mengulas dan menulis berita serta masuk bersama dalam bilik mesyuarat, tidak boleh dirakam dan ahli-ahli mesyuarat juga tidak menulis apa-apa sebagai nota.

Suasana peraturan sebegini menurut Duffy telah menyebabkan teori-teori konspirasi berkembang dengan cepat kerana adanya kesangsian terhadap agenda mesyuarat.

Faktor-Faktor Mesyuarat
Mesyuarat yang bakal berlangsung di Athens adalah kelangsungan mesyuarat tahunan yang pernah dibuat di Chantilly, Virgina pada Mei 2008 lepas.

Kebanyakan Conspiracy Theorist masih menunggu perkembangan terkini dari berita-berita Greek mengenai faktor-faktor mesyuarat tersebut. Namun bagi kami, mesyuarat ini lebih kepada perancangan Perang Konsppirasi Dajjal (PKD) pusingan kedua memandangkan pusingan pertama gagal.

Ini berdasarkan jemputan tetamu telah diberikan kepada CEO Stanley Morgan. Penglibatan syarikat perbankan dalam mesyuarat dan gabungan dengan Dr. Henry Kessingger akan memungkinkan satu bentuk strategi baru peperangan dengan dunia Islam.

Perancangan Kemelesetan Ekonomi
Estulin juga menegaskan, dia percaya kejatuhan harga-harga saham pada tahun dalam skala yang besar adalah selepas berlangsungnya tarikh mesyuarat kelab Bilderberg. Kejatuhan ekonomi dunia pada September 2008 dipercayai telah dirancang pada mesyuarat Bilderberg tahun 2006 dan 2007.

Estulin mengatakan maklumatnya diperolehi melalui informernya yang terlibat di dalam mesyuarat Bilderberg itu pada setiap tahun. Tidak pasti menteri mana yang membocorkan agenda mesyuarat.

Dalam hal ini, pasukan kami dari blog ini terpaksa mengambil langkah mempercayai dan meyakini maklumat tersebut kerana ia sangat relevan dan rasional jika dikaitkan dengan persekitaran ekonomi semasa. Estulin, Jim Tucker dan beberapa sumber lain juga memberitahu cadangan pembentukan mata wang Euro pada awal 1990-an juga bermula dari mesyuarat Bilderberg.


Di sini kita dapat melihat bahawasanya terdapat sebilangan kecil kelompok elit yang mengawal polisi ekonomi dunia. Dan mereka amat bermotivasi dalam merencanakan sesuatu hal.

Perlu ditegaskan di sini, ada suatu persoalan yang harus diteliti;
“Bagaimana kelompok ini terlalu bermotivasi merencanakan sesuatu?”
Kami yakin ahli-ahli kelompok ini tahu siapa yang mengarahkan mereka dan mereka sesekali tidak berani engkar akan arahan tersebut.


 (Berdiri) Daniel Estulin (Kanan, menulis) Jim Tucker

 (Buku konspirasi terlaris pasaran karangan Estulin)


Sejarah RothschildJika membincangkan soal konspirasi Yahudi dan sejarahnya, kita tidak boleh lari dari membicarakan tentang peranan penguasa ekonomi dunia iaitu House of Rothschild.

House of Rothschild penting untuk dibicarakan dalam menyelidik konspirasi-konspirasi ciptaan Illuminati kerana House of Rothschild adalah penyumbang utama kewangan untuk Illuminati yang dibangunkan Adam Weishaupt pada 1776.
Tanpa bantuan kewangan dari House of Rothschild, Weishaupt tidak dapat menjalankan kerja-kerja mengembangkan sayap Illuminati yang baru ditubuhkan itu.
Dalam proses permulaan melebarkan sayap Illuminati, Weishaupt memerlukan peruntukan yang cukup untuk menampung kos-kos berikut;
 • Tambang perjalanan dari Jerman ke negara-negara Eropah lain
 • Cetakan risalah-risalah propaganda dan buku-buku kerja
 • Kos-kos alat tulis untuk mesyuarat di lodge-lodge di seluruh Eropah.
Individu Disebalik House of Rothschild
House of Rothschild adalah gelaran bagi sebuah keluarga Yahudi yang kaya-raya. Keluarga Rothschild bukanlah berasal dari keturunan yang kaya-raya tetapi kegemilangan Rothschild hanya mula kelihatan apabila keturunan mereka sampai kepada Meyer Amschel Rothschild (1743-1812).

(Gambar) Warren Buffet, Arnold dan Lord Jacob Rothschild ketika melawat kawasan rumah Rothschild di California.

Dalam isu penubuhan Illuminati , Meyer Amschel adalah individu yang bertanggungjawab memberi segala kemudahan kewangan kepada semua gerak kerja yang bakal dilakukan oleh Adam Weishaupt.
Keputusan bantuan kewangan ini sudah pastilah ia arahan Dajjal kerana Meyer Amschel tinggal di Frankfurt manakala Weishaupt pula berasal dari Ingolstadt dan menubuhkan Illuminati di situ juga.
Namun begitu, dalam konteks ini perlu kita lihat dahulu sejarah bagi pengasas sebenar keluarga Rothschild itu sendiri iaitu Amschel Moses Rothschild, bapa kepada Meyer Amschel.

Kisah Amschel Moses Rothschild
Sebelum Amschel Moses meninggal dunia pada 29 Jun 1755, beliau amat berharap anaknya iaitu Meyer Amschel menjadi seorang Rabbi. Namun sebaliknya, anaknya tidak menjadi Rabbi, Meyer menjadi seorang penguasa bank yang gila perang.

Menurut orang Yahudi, Amschel Moses sebenarnya seorang anak yatim piatu. Beliau dibela dan diasuh tentang didikan agama oleh seorang Rabbi terkenal di pekan kecil bernama Tschortkow, Frankfurt. Rabbi tersebut bernama Hershelle Tschortkower.

Majoriti penduduk di pekan Galicia adalah berketurunan Yahudi Ashkenazi. Kehidupan seharian Rabbi Hershelle adalah berkaitan keagaamaan, kebajikan dan pendidikan. Amschel Moses adalah pengikut setia Hershelle, segala pengetahuan tentang kitab-kitab Yahudi diajarkan kepada Amschel Moses.

Setelah sekian lama mendapat tunjuk ajar dari Rabbi Hershelle, Amschel Moses diberi peluang menjadi rabbi dan akhirnya Rabbi Hershelle mengahwinkannya dengan seorang gadis dari pekan Staniyn.
Dengan bantuan bapa mertuanya, Amschel Moses berjaya membuka sebuah kedail kecil di pekan baru itu. Dia mengusahakan perniagaan itu bersama isterinya.

Berminggu-minggu selepas Amschel meninggalkannya, barulah Rabbi Hershelle sedar bahawa wang kebajikan untuk anak-anak yatim yang disimpannya di rumah telah hilang. Rabbi Hershelle menjadi gelisah kerana wang tersebut wang derma orang ramai.


(gambar) David de Rothschild antara pewaris keturunan Rothschild yang paling popular sekarang ini.

Rabbi Hershelle cuba mengagak siapa yang mencuri wang tersebut. Pada pengetahuannya, hanya seorang sahaja yang tahu di mana wang itu disimpan, orang tersebut ialah Amschel Moses Rothschild.

Dia cuba bersangka baik kepada Amschel dengan menganggap Amschel mungkin memerlukannya untuk perkahwinannya beberapa minggu lepas. Rabbi Hershelle merasakan dia perlu juga pergi ke pekan Staniyn untuk berjumpa dengan Amschel. Rabbi Hershelle mahu memberitahu tentang kehilangan wang tersebut.
Setelah berjumpa dengan Amschel, Rabbi Hershelle menceritakan apa yang berlaku kepada wang simpanannya kepada Amschel. Rabbi Hershelle juga memberitahu yang dia tidak marah jika benar Amschel yang mengambilnya, cuma dia meminta Amschel bertaubat kepada tuhan.

Amschel hanya terdiam dan tunduk bila terdengar cerita Rabbi Hershelle. Tanpa berkata apa-apa ia bingkas bangun dan menyerahkan segala wang simpanannya kepada Rabbi Hersehelle dan berjanji akan menyerahkan selebihnya di kemudian hari.
Rabbi Hershelle sangat gembira dengan sikap jujur Amschel Moses. Dia pun pulang semula ke Tschortkow.
Satu hari, ketua polis daerah datang menemui Rabbi Hershelle dan memberi sejumlah wang kepadanya. Rabbi Hershelle terkejut dan bertanyakan untuk apakah wang itu diberikan.

Ketua Polis daerah menceritakan kepada Rabbi Hershelle bahawa mereka telah menangkap seorang wanita yang mencurigakan yang sedang cuba menyembunyikan wang. Setelah dipaksa akhirnay wanita tersebut memberitahu wang tersebut diambil dari laci Rabbi Hershelle ketika beliau tidak ada di rumah.
Setelah mendengar keterangan polis tersebut, barulah Rabbi Hershelle sedar bahawa sebelum perayaan Passover (Hari Raya Qurban kaum Yahudi), beliau telah mengarahkan seorang wanita membersihkan rumahnya.

Kini Rabbi Hershelle mula teringatkan Amschel Moses dan berasa bersalah terhadap pula Amschel. Tanpa berlengah lagi Rabbi Hershelle pergi menemui Amschel dan menceritakan apa yang berlaku. Rabbi Hershelle menanyakan Amschel mengapa ia tidak memberitahu perkara sebenar dan mengapa ia pula menggantikan wang tersebut. Amschel tidak memberitahu Rabbi Hershelle perkara tersebut.

Akhirnya, menurut Nissan Mendal (pengkaji cerita Rothschild), Rabbi Hershelle telah mendoakan kepada Tuhan agar Amschel Moses, anak-anaknya dan keturunannya menjadi orang yang berjaya di dalam dunia perniagaan.
Perlu diingat bahawa keluarga Rothschild adalah penaja dana kepada Revolusi Perancis, Amerika, Eropah, Perang Napolean, Waterloo dan beberapa revolusi di Rusia dan Jerman.
Kini, peranan pengaruh keluarga Rothschild yang berasal dari Yahudi Jerman itu diambil alih oleh salah satu cabang keluarga mereka iaitu Keluarga Rockefeller, iaitu Yahudi Amerika Syarikat.

(sumber: Nissan Mendal, Kehot Publication Society) http://store.kehotonline.com/index.php (Kiri) Adolf Hitler adalah cucu kepada salah seorang anak Amschel Moses Rothschild (Kanan) Alois Hitler, bapa kepada Hitler. 


Ulasan
Sejauh mana benarnya sejarah Rothschild ini hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Hanya cerita ini yang ada untuk dijadikan fakta asal-usul keluarga Rothschild dan ia pula bersumberkan pula dari buku-buku karangan Yahudi sendiri.

Jika dilihat di internet, buku-buku online atau wikipedia sekalipun, sejarah Amschel Moses Rothschild kurang didedahkan, jika ada pun ianya tidak lengkap.
Selain itu, sejarah Rothschild juga boleh dilihat di YouTube dengan olahan-olahan video yang menarik dan lebih mudah untuk faham.

Wallahu’alam…


Related Posts with Thumbnails

VIDEO

RECENT POSTS

-------

POPULAR POSTS

-------
 

Alam Dunia 066 Copyright © 2010 Nightmare-066kgi is Designed by Lasantha