Kisah Neraka


Allah  Swt  berfirman dalam Al-Quran: Dan sesungguhnya Jahannam itu tempat yang dijanjikan  bagi mereka sekalian. Ia mempunyai tujuh pintu; tiap-tiap pintu    (telah   ditetapkan)   untuk   golongan   tertentu   dari   mereka (pengikut-pengikut iblis). (QS. Al-Hur, 15: 43:44)

Tentang  pintu-pintu  neraka,  Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril as:  Apakah keadaan  pintu-pintu neraka itu seperti pintu rumahku? Jawab Jibril: Tidak, tetapi pintu neraka terbuka di bawah yang lain.


Dalam sebuah riwayat, Wahab bin Munabbih berkata, Jarak satu pintu ke pintu lainnya  boleh ditempuh dengan perjalanan tujuh puluh tahun. Setiap pintunya sangat panas dari yang lain dengan perbandingan tujuh puluh kali.


(MUKHTASHAR TADZKIRATUL QURTHUBY) 

 Rasulullah Saw, dalam riwayat lain, pernah berdialog dengan Malaikat Jibril as,

Rasulullah: Siapakah orang-orang yang ditempatkan di pintu-pintu neraka itu?                             

Jibril        : Pintu pertama (paling bawah) namanya Hawiyah, ditempati orang-orang munafik  dan  kafir.  Pintu  kedua  namanya  Jahim,  ditempati  orang-orang musyrik. Pintu   ketiga  namanya  Saqar,  ditempati  orang-orang  Shabiin (orang-orang  yang  menukar agama,  para  penyembah  bintang, yang mengaku beragama  Nabi Nuh). Pintu keempat namanya Ladhaa, ditempati Iblis dan para pengikutnya  serta orang-orang Majusi (penyembah api). Pintu kelima namanya Huthamah,  ditempat  oleh orang-orang  Yahudi. Pintu  keenam  namanya  Sair, ditempati  orang-orang  Nasrani.  Pintu  ketujuh ditempati orang-orang yang berbuat  dosa  besar  dari  golongan  umatmu  yang sampai mati mereka belum bertaubat.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Jibril tidak menerangkan penghuni pintu ketujuh sehingga  Rasulullah  Saw  bertanya:  Wahai Jibril mengapa engkau tidak memberitahu  kepadaku  penghuni pintu ketujuh? Jibril berkata: Wahai Muhammad,  tak  usahlah  engkau tanyakan hal itu kepadaku. Kata Nabi Saw: Baiklah  kalau  begitu. Maka Jibril berkata: Wahai Muhammad, iaitu para pembuat  dosa-dosa  besar  dari  ummatmu.  Mereka  mati sebelum  bertobat. Seketika itu Nabi SAW pengsan.


Dan  setelah sadar beliau berkata: Wahai Jibril, besar sekali musibahku dan aku  sangat takut.  Apakah  salah seorang dari ummatku akan masuk neraka?

Jibril  menjawab: Ya, ummatmu yang berbuat dosa-dosa besar. Maka nabi Saw menangis lalu Jibril  menangis  pula kerana melihat Nabi Saw menangis. (Tanbihul Ghafilin-Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, hal 59)

Pintu-pintu  neraka  akan  dibuka apabila golongan yang akan memasuki telah dihadirkan, seperti  firman  Allah: Dan orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam  berombong-rombongan,  sehingga  apabila  mereka  sampai keneraka, dibukakan  pintu-pintunya  dan penunggu-penunggunya berkata kepada mereka:

Bukankah  telah  datang  kepada  kamu  rasul-rasul  dari  jenis  kamu yang membacakan kepada  kamu  ayat-ayat  Tuhan  kamu  dan mengancam kamu dengan pertemuan  hari ini? Mereka menjawab: Ya ada! Tetapi telah pantas hukuman azab atas orang-orang kafir. (QS, As-Zumar, 39:72)

Lalu   dalam   keadaan  rela  atau  terpaksa  mereka  akan  diherdik  untuk memasukinya,


Dikatakannya: Masukilah pintu-pintu Jahannam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka  alangkah buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang sombong itu. (QS. Az-Zumar, 39:72)

Dalam sebuah hadits yang panjang, Abu Hurairah ra menggambarkan neraka pada kalimat terakhir hadits itu,

Abu  Hurairah berkata: Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah di tanganNya, bahwa dasar Jahannam itu dalamnya adalah tujuh puluh tahun (perjalanan).
(HR. Muslim dan Hudzaifah dan Abu Hurairah ra)

Dalam hadits lain, yaitu:

Hadits  Ibnu  Abbas  ra mengatakan: Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan  para sahabatnya.  Tiba-tiba  dia mendengar suatu suara. Ketika itu Nabi  saw  bertanya:  Tahukah kamu suara apakah itu? Jawab mereka: Allah dan  RasulNya  yang  lebih  tahu.  Kata  Nabi Saw:  Itu adalah batu yang dilemparkan  ke  dalam  neraka  sejak  tujuh puluh tahun yang lalu dan baru sekarang sampai ke dasar neraka itu. (HR. Muslim)

Tidaklah  berlebihan  bila  dalam  sebuah  dialognya dengan Allah, Jahannam mengatakan   masih   sanggup  memuat  calon-calon  penghuninya  berapa  pun jumlahnya, seperti firman Allah, Ingatlah  hari  yang  Kami  akan bertanya kepada Jahannam: Sudahkah engkau penuh?  dan  ia (Jahannam) akan menjawab: Apakah ada tambahan? (QS, Qaf, 50:30)


Tentang  panasnya  api  neraka,  Rasulullah  Saw  bersabda, Api kalian yang dinyalakan  di dunia  ini  adalah  sebagian  dari  tujuhpuluh  bagian bila dibandingkan  dengan  panasnya api  Jahannam. Para sahabat bertanya: Demi Allah,  yang  ini  saja  yang  di  dunia  kiranya sudah  mencukupi  (untuk menghancurkan manusia) ya Rasulullah?


Sahut  beliau:  Sesungguhnya  panasnya  itu  masih  lebih  sembilan  puluh sembilan  bagian  lagi  (dari  api  dunia  ini) yang masing-masing panasnya setiap bagian sedemikian itu. (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah ra)


Dalam  hadits  yang lain  dari  Ibnu  Masud ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Panas api  yang  kamu nyalakan di dunia ini (termasuk matahari) hanyalah  sepertujuh puluh dari panasnya  api  neraka  di akhirat. Kalau sebagian  kecil  (api  neraka) jatuh ke dunia, niscaya mendidihlah air laut karena panasnya. (HR. Muslim) (Dari Kehidupan Insan di Alam Baqa-Halimuddin SH, hal 8)


Dalam satu riwayat disebukan bahwa Allah Taala mengutus malaikat Jibril as kepada malaikat  Malik  supaya  mengambil  sebagian  dari api neraka untuk keperluan Adam memasak makanan.

 Malaikat Malik berkata: Wahai Jibril, berapa api yang engkau kehendaki dari neraka?

Jibril : Kira-kira sebutir kurma.


Malik  :  Wahai  Jibril,  sekiranya aku berikan kepadamu api neraka sebesar sebutir  kurma, niscaya  hancurlah  tujuh  langit  dan  tujuh  bumi karena panasnya.


Jibril : Bagaimana kalau hanya separuhnya saja?


Malik  : Andai apa yang engkau kehendaki itu aku berikan, nescaya tidak akan  ada  air di langit  walau  setitis pun dan tak akan tumbuh satu pun tumbuh-tumbuhan di bumi.


(Kemudian Jibril menghadap Allah dan berkata)


Jibril : Ya Tuhanku, seberapa aku harus mengambil api dari neraka?


Allah : Ambillah sebesar debu. (Durratun Nasihin III, hal 112)


Maka Jibril mengambil api sebesar debu, lalu ia menyelamkannya dalam sungai sampai  70 (tujuh puluh) kali. Kemudian ia memberikannya kepada Adam as dan Jibril  meletakkannya di atas gunung yang menjulang tinggi, gunung musnah. Akhirnya   api   itu  dikembalikan lagi pada tempatnya. Adapun  asapnya tertinggal pada batu-batu dan besi-besi sampai Sekarang.


Dan dapatlah dibayangkan betapa panasnya kalau percikan-percikan api neraka itu seperti yang gambarkan oleh Allah dalam Al-Quran: Sesungguhnya neraka itu  melontarkan  percikan-percikan  api yang besar. (QS, Al-Mursalat, 77:32)


Malaikat Jibril AS pernah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad Saw tentang neraka. Begini:  Andaikata  neraka itu dibuka selubang jarum di arah timur maka terbakarlah penduduk bagian barat kerana sangat panasnya.


Dan  andaikata  pakaian  ahli neraka digantungkan diantara langit dan bumi, maka  matilah mereka karena sangat panasnya. Dan andaikan satu hasta rantai yang telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya itu diletakkan pada gunung maka hancurlah  gunung  itu  hingga  menembus tujuh bumi. Dan andaikata seorang lelaki dari ahli neraka yang disiksa berada di arah barat maka sungguh akan hanguslah orang yang berada di arah timur karena sangat hebatnya siksaan.


Sebelum  para  ahli neraka dihadirkan, Allah mengadakan persiapan-persiapan secukupnya   untuk  membuat  kejutan-kejutan. Bersabda Rasulullah Saw: Malaikat Jibril telah datang kepadaku, aku berkata kepadanya: Wahai Jibril terangkanlah kepadaku sifat-sifat neraka Jahannam. Ia  (Jibril)  berkata:  Sungguh  Allah Taala telah menciptakan neraka dan menyalakannya selama seribu tahun sehingga menjadi berwarna merah, kemudian menyalakannya lagi selama seribu tahun sehingga mejadi berwarna putih, lalu menyalakannya  lagi  selama  seribu  tahun  sehingga berwarna hitam seperti malam yang  gelap, nyalanya tidak pernah berhenti dan baranya tidak pernah bisa padam.


Allah  melengkapi  pemandangan  di  neraka  dengan sesuatu yang tidak hanya boleh  dilihat tetapi  wajib  didaki  oleh  penghuninya.  Hadits  Abi Said al-khudry  ra,  katanya: Rasulullah Saw pernah membicarakan tentang firman Tuhan   yang   berbunyi: Aku akan Membebaninya dengan  pendakian  yang memenatkan.  Iaitu  gunung  di  dalam  neraka yang wajib didaki oleh orang kafir selama tujuh puluh tahun. Demikianlah ketinggian gunung itu. (HR. Tirmidzi)


Dalam  hadits lain dari Anas ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Wailun  itu suatu  lembah di dalamnya neraka Jahannam. Dalamnya lembah itu sejauh  empat  puluh perjalanan  bagi orang kafir baru sampai ke dasarnya. Kata Abi Said al Khudry ra: Bahwa Wailun itu adalah lembah yang terletak diantara  dua  buah  gunung  di dalam neraka. Empat puluh tahun lamanya orang kafir baru sampai ke dasarnya. (HR. Muslim)


Rasulullah Saw menambahkan: Di dalamnya terdapat sebuah gunung yang bernama Raqabah yang dilalui orang-orang kafir. Gunung ini begitu panasnya sehingga bila tangan diletakkan di atasnya  maka tangan itu akan hancur dan bila diangkat maka kembali seperti semula. (HR. Tirmidzi)

Tidak  ada  celah  sedikitpun di dalamnya neraka yang tidak diramaikan oleh bara  api. Nabi Saw  bersabda: Sesungguhnya tanah neraka itu terdiri dari timah  hitam,  pagarnya  dari tembaga, atapnya dari belerang, kayu bakarnya dari  manusia dan batu. Bila api neraka itu dinyalakan, maka semua yang ada di sana menyala pula menjadi api. (AL-Hadits)


Menurut  keterangan  dari  Ibnu  Masud ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:  Pada hari  kiamat akan dikeluarkan neraka Jahannam dengan tujuh puluh  ribu  kendali,  tiap kendali ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. (HR. Muslim)


Keterangan  selanjutnya  adalah  dari  Ibnu  Abbas  ra.  Ia berkata: Neraka Jahannam  pada  hari  kiamat  nanti  akan  didatangkan dari bawah bumi yang ketujuh  dan  di  sekelilingnya dikepung tujuh puluh ribu barisan malaikat. Setiap  barisnya lebih banyak daripada jumlah dua golongan jin dan manusia. Mereka menarik Jahannam itu dengan tali-talinya.
 

Jahannam  mempunyai  empat  kaki.  Jarak  antara dua kaki sejauh perjalanan seribu tahun. Jahannam  memiliki  tiga  puluh  ribu kepala, setiap kepala mempunya  tiga  puluh  ribu mulut,  setiap mulut mempunyai tiga puluh ribu geraham,  masing-masing  geraham  tiga puluh ribu kali besarnya dari gunung Uhud, setiap mulut juga memiliki dua bibir selebar dunia. Pada setiap bibir terdapat rantai dari besi dan pada setiap rantai mempunyai tujuh puluh ribu kolong,  setiap kolong dipegang para malaikat yang tak terhitung jumlahnya.
Kemudian Jahannam digiring ke sebelah kiri Arsy. (Darratun Nasihin III, hal 15)

Dan  untuk  menambah  kekejaman neraka  maka  Allah  menciptakan  Huraisy. Siapakah Huraisy itu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah Saw  bersabda: Kelak di hari kiamat akan keluar suatu (makhluk) dari neraka Jahannam namanya Huraisy yang dilahirkan dari yang panjangnya sejauh antara langit dan bumi sedang besarnya dari timur sampai barat.


Lalu  Jibril  as  bertanya: Hai Huraisy mau kemanakah engkau dan siapa yang engkau cari?

Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa apabila tiba hari kiamat nanti maka akan keluar seekor binatang dari neraka Jahanam yang digelar Huraisy, yang mana panjangnya ialah jarak antara langit dan bumi dan lebarnya pula dari timur hingga ke barat. Huraisy adalah kelahiran anak Kala Jengking. Apabila ia keluar maka malaikat.

Lalu berkata Huraisy : “Aku mencari lima jenis orang .”
1. Orang yang tidak mengerjakan solat.
2. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat.
3. Orang yang mendurhakai kedua orang tuanya.
4. Orang yang suka minum arak.
5. Orang yang sangat suka bercakap-cakap dalam masjid hal dunia.
 (Durratun Nasihin I, hal. 129)

Disamping  Huraisy  yang  besar  itu  Allah  juga  menghiasi  neraka dengan binatang-binatang  kecil  yang  berukuran  kecil  menurut  dimensi  neraka. Diriwayatkan  dari  Jabir bin Abdullah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda:

Sungguh  di  neraka  terdapat  beberapa   dan kalajengking sebesar leher unta.  Maka mereka  akan  memagut  serta menyengat salah seorang dari kamu dengan  pagutan  dan sengatan  yang  dapat dirasakan panasnya selama empat pulun musim gugur. (Daqaa-Ioqul Akhbaari)
(Dari Durratun Nasihin III, hal 243-Usman al-Khaibawi)

Untuk  melengkapi penderitaan orang-orang kafir, Allah juga melipatgandakan dimensi tubuh mereka ratusan ribu kali. Dari Imam Muslim dari Abu Hurairah ra dia berkata bahwa Rasulullah  Saw  bersabda: Geraham orang kafir itu seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejauh tiga hari perjalanan.


Keterangan:  Dimensi  mereka  diperbesar  ratusan  ribu  kali  lipat  untuk memperluas permukaan  kulit. Hal ini dimaksudkan agar segala macam siksaan terutama siksa bakaran dapat benar-benar dirasakan.


Nabi Sulaiman Dengan Kubah Ajaib


Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman telah menerima wahyu daripada Allah supaya pergi ke tepi pantai untuk menyaksikan suatu benda yang ajaib yang akan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah bersiap sedia, Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai yang di nyatakan di dalam wahyu. Baginda di iringi oleh kaum jin, manusia dan binatang.

Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman terus mengintai-ngintai untuk mencari sesuatu seperti yang dikatakan oleh Allah. Setelah lama mencari ,baginda belum lagi menjumpai apa-apa. Kata salah seorang daripada mereka “Mungkin tersalah tempat”. Tetapi baginda menjawab “Tidak, di sinilah tempatnya”. Nabi Sulaiman mengarahkan Jin Ifrit supaya menyelam ke dalam laut untuk meninjau apa-apa yang pelik atau ajaib. Jin Ifrit menyelam agak lama juga barulah ia kembali kepada Nabi Sulaiman dan memaklumkan bahawa dia tidak menjumpai apa-apa benda yang ajaib. Tanya Nabi Sulaiman “Apakah kamu menyelam sehingga dasar laut” Jawab Jin Ifrit “Tidak”. Nabi Sulaiman pun mengarahkan Jin Ifrit yang kedua supaya menyelam sehingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda-benda yang di katakan oleh Nabi Sulaiman, Jin Ifrit yang kedua juga tidak menjumpai apa-apa yang ajaib dan ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman.

Perdana Menterinya yang bernama Asif bin Barkhiya telah berbisik ke telinga Nabi Sulaiman dan memohon kebenaran untuk menolongnya. Setelah mendapat izin Nabi Sulaiman, dia membaca sesuatu dan terus menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat cantik. Kubah tersebut mempunyai empat penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama diperbuat daripada mutiara, pintu kedua diperbuat daripada zamrud berwarna merah, pintu ketiga diperbuat daripada jauhar dan pintu keempat diperbuat daripada zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka luas, tetapi yang peliknya air tidak masuk ke dalam kubah tersebut walaupun pintunya terbuka luas.

Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub di atas kebesaran Allah. Baginda berangkat untuk melihat kubah tersebut, setelah menjenguk ke dalam di dapati ada seorang pemuda berada di dalamnya. Pemuda tersebut masih belum sedar walaupun kubahnya telah diangkat ke darat kerana asyik bermunajat kepada Allah. Nabi Sulaiman memberi salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambut salam dengan perasaan terkejutnya apabila melihat orang ramai sedang berada di situ. 

Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu bahawa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya “Dari manakan mereka ini dan bagaimana mereka datang?”. Pemuda itu merasa hairan dan setelah menjenguk keluar dia mendapati bahawa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman memberitahu pemuda itu bahawa mereka datang kerana diperintahkan oleh Allah untuk melihat keajaiban yang dikurniakan Allah kepadanya.

Setelah mendapat izin dari pemuda itu Nabi Sulaiman meninjau ke dalamnya untuk melihat benda yang ajaib yang dihiasi di dalamnya. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh menakjubkan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut bagaimana dia boleh berada di dalam kubah ini yang terletak di dasar laut. Pemuda tersebut menceritakan bahawa dia telah berkhidmat kepada kedua ibu bapanya selama 70 tahun. Bapanya seorang yang lumpuh manakala ibunya pula seorang yang buta. Suatu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia, ibunya memanggilnya dan memaklumkan bahawa ibunya telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya dipanjangkan umur dan sentiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian bapanya pula meninggal dunia. Sebelum bapanya meninggal dunia, bapanya juga telah memanggilnya dan memaklumkan bahawa dia juga telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Bapanya telah berdoa sebelum meninggal dunia supaya anaknya di letakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh syaitan.

Doa kedua dua orang tuanya telah dimakbulkan oleh Allah. Pada suatu hari ketika pemuda tersebut bersiar-siar di tepi pantai ia terlihat sebuah kubah yang sedang terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut .

Ada suara menyeru supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Sebaik sahaja ia masuk kubah dan meninjau di dalamnya tiba-tiba ia bergerak dengan pantas dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian muncul satu lembaga seraya memperkenalkan bahawa dia adalah malaikat yang di utuskan Allah. Malaikat itu memaklumkan bahawa kubah itu adalah kurniaan Allah kerana khidmatnya kepada orang tuannya dan beliau boleh tinggal di dalamnya selama mana dia suka, segala makan dan minum akan dihidangkan pada bila-bila masa ia memerlukannya. Malaikat itu memaklumkan bahawa dia diperintahkan Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Semenjak dari itu pemuda tersebut terus bermunajat kepada Allah sehingga hari ini.

Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu “Berapa lamakah kamu berada di dalam kubah ini” Pemuda itu menjawab “Saya tidak menghitungnya tetapi ia mula memasukinya semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim a.s lagi”. Nabi Sulaiman menghitung “. Ini bermakna kamu telah berada di dalam kubah ini selama dua ribu empat ratus tahun”. Nabi Sulaiman berkata “Rupa mu tidak berubah malah sentiasa muda walaupun sudah dua ribu empat ratus tahun lamanya”. Nabi Sulaiman bertanya pemuda itu samada dia mahu pulang bersamanya”. Jawab pemuda tadi “Nikmat apa lagi yang harus aku pinta selain daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada ku ini”. Nabi Sulaiman bertanya”Adakah kamu ingin pulang ke tempat asal mu” Jawab pemuda itu “Ya, silalah hantar aku ke tempat asalku”. Nasi Sulaiman pun memerintahkan Perdana Menterinya membawa kubah tersebut ke tempat asalnya.

Setelah kubah tersebut diletakkan ke tempat asal, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya “Kamu semua telah melihat keajaiban yang dikurniakan oleh Allah. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya dan betapa seksanya orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya”. Nabi Sulaiman pun berangkat pulang ke tempatnya dan bersyukur kepada Allah Taala kerana telah memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan perkara yang ajaib.


ADOLF HITLER: SUDUT KISAH YANG JARANG KITA DENGAR


Apa yang bakal anda baca ini ialah sebuah email yang saya terima dari seorang kawan dari Arab Saudi. saya terjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan saya kongsi bersama anda semua.
Aku berbual dengan seorang ahli keluarga yang sedang menamatkan tesis PhD beliau dan aku amat terperanjat apabila beliau nyatakan tesis beliau berkaitan Adolf Hitler, pemimpin Nazi. Maka aku katakan “Takkan dah habis semua tokoh Islam di dunia ini sampai kamu memilih si bodoh ini dijadikan tajuk?”

Beliau ketawa lalu bertanya apa yang aku ketahui tentang Hitler.

Aku lalu menjawab bahawa Hitler seorang pembunuh yang membunuh secara berleluasa dan meletakkan German mengatasi segala-galanya…lalu dia bertanya dari mana sumber aku. Aku menjawab sumberku dari TV pastinya.

Lalu dia berkata : ” Baiklah, pihak British telah melakukan lebih dahsyat dari itu…pihak Jepun semasa zaman Emperor mereka juga sama…tapi kenapa dunia hanya menghukum Hitler dan meletakkan kesalahan malahan memburukkan nama Nazi seolah-olah Nazi masih wujud hari ini sedangkan mereka melupakan kesalahan pihak British kepada Scotland, pihak Jepun kepada dunia dan pihak Afrika Selatan kepada kaum kulit hitam mereka?”

Aku lantas meminta jawapan dari beliau. Beliau menyambung : “Ada dua sebab -

1. Prinsip Hitler berkaitan Yahudi, Zionisme dan penubuhan negara Israel. Hitler telah melancarkan Holocaust untuk menghapuskan Yahudi kerana beranggapan Yahudi akan menjahanamkan dunia pada suatu hari nanti.

2. Prinsip Hitler berkaitan Islam. Hitler telah belajar sejarah kerajaan terdahulu dan umat yang lampau, dan beliau telah menyatakan bahawa ada tiga tamadun yang terkuat, iaitu Parsi, Rome dan Arab. Ketiga-tiga tamadun ini telah menguasai dunia satu ketika dulu dan Parsi serta Rome telah mengembangkan tamadun mereka hingga hari ini, manakala Arab pula lebih kepada persengketaan sesama mereka sahaja. Beliau melihat ini sebagai satu masalah kerana Arab akan merosakkan Tamadun Islam yang beliau telah lihat begitu hebat satu ketika dulu.

Atas rasa kagum beliau pada Tamadun Islam, beliau telah mencetak risalah berkaitan Islam dan diedarkan kepada tentera Nazi semasa perang, walaupun kepada tentera yang bukan Islam.


Beliau juga telah memberi peluang kepada tentera German yang beragama Islam untuk menunaikan solat ketika masuk waktu di mana jua…bahkan tentera German pernah bersolat di dataran Berlin dan Hitler ketika itu mennggu sehingga mereka tamat solat jemaah untuk menyampaikan ucapan beliau…
 
Hitler juga sering bertemu dengan para Ulamak dan meminta pendapat mereka serta belajar dari mereka tentang agama dan kisah para sahabat dalam mentadbir…

Hitler bersama Syeikh Amin Al-Husainiy

Beliau juga meminta para Sheikh untuk mendampingi tentera beliau bagi mendoakan mereka yang bukan Islam dan memberi semangat kepada yang beragama Islam untuk membunuh Yahudi…

Seorang tentera Nazi melekatkan gambar Mufti Al-Quds

Semua maklumat ini ialah hasil kajian sejarah yang dilakukan oleh saudara aku untuk tesis PhD beliau dan beliau meminta aku tidak menokok tambah apa-apa supaya tidak menyusahkan beliau untuk membentangkannya nanti. Beliau tidak mahu aku campurkan bahan dari internet kerana aku bukan pakar bidang sejarah. Tetapi gambar-gambar yang ada di sini sudah lama tersebar dan semua orang boleh melihatnya di internet.
Aku juga sedaya upaya mencari maklumat tambahan di internet dan berjumpa beberapa perkara :

1: Pengaruh Al-Quran di dalam ucapan Hitler.
Ketika tentera Nazi tiba di Moscow, Hitler berhajat menyampaikan ucapan. Dia memerintahkan penasihat-penasihatnya untuk mencari kata-kata pembukaan yang hebat tak kira dari kitab agama, kata-kata ahli falsafah ataupun dari bait syair. Seorang sasterawan Iraq yang bermastautin di German mencadangkan ayat Al-Quran :

(اقتربت الساعة وانشق القمر) bermaksud : Telah hampir Hari Kiamat dan bulan akan terbelah…
Hitler berasa kagum dengan ayat ini dan menggunakannya sebagai kalam pembukaan dan isi kandungan ucapan beliau. Memang para ahli tafsir menghuraikan bahawa ayat tersebut bermaksud kehebatan, kekuatan dan memberi maksud yang mendalam.

Perkara ini dinyatakan oleh Hitler di dalam buku beliau Mein Kampf yang ditulis di dalam penjara bahawa banyak aspek tindakan beliau berdasarkan ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan tindakan beliau ke atas Yahudi…

2. Hitler bersumpah dengan nama Allah yang Maha Besar
Hitler telah memasukkan sumpah dengan nama Allah yang Maha Besar di dalam ikrar ketua tenteranya yang akan tamat belajar di akademi tentera German.

” Aku bersumpah dengan nama Allah (Tuhan) yang Maha Besar dan ini ialah sumpah suci ku,bahawa aku akan mentaati semua perintah ketua tentera German dan pemimpinnya Adolf Hitler, pemimpin bersenjata tertinggi, bahawa aku akan sentiasa bersedia untuk berkorban dengan nyawaku pada bila-bila waktu demi pemimpin ku”

3. Hitler telah enggan meminum beer (arak) pada ketika beliau gementar semasa keadaan German yang agak goyah dan bermasalah. Ketika itu para doktor mencadangkan beliau minum beer sebagai ubat dan beliau enggan, sambil mangatakan ” Bagaimana anda ingin suruh seseorang itu minum arak untuk tujuan perubatan sedangkan beliau tidak pernah seumur hidupnya menyentuh arak?”

Ya, Hitler tidak pernah menjamah arak sepanjang hayat beliau…minuman kebiasaan beliau ialah teh menggunakan uncang khas…

Bukanlah tujuan penulisan ini untuk membela apa yang dilakukan oleh Hitler, tetapi ianya bertujuan untuk menyingkap apa yang disembunyikan oleh pihak Barat. Semoga kita semua beroleh manfaat.

Sumber: http://mohamadfaiz.com/


Pengharaman HDTV oleh Yahudi Orthodoks


Yahudi Ultra-Orthodoks di Israel amat bersungguh-sungguh dalam menghalang komuniti mereka dari terpengaruh dengan sebarang elemen yang boleh menyebabkan gejala sosial.

Berikut ialah kempen iklan yang dikeluarkan oleh pertubuhan Hassedic di Israel untuk mengelakkan komuniti mereka dari melanggan channel HD yang dikeluarkan oleh syarikat YES.


Di bawah ini adalah lirik yang dinyanyikan oleh mereka. Ia bercampuran bahasa Inggeris dan Hebrew.
(Rabbi speech)

Be warned holy land
of the hi definition
go out and erase this “toeivah”

Oy Vey, the “toeivah” is here
He said Oy Vey
now the detail’s so clear
YES brought HD
Groise Tate please help
It’s a “broch” this HD on YES

Gevald it’s Sedom and Gemorah
HDTV… it’s against the torah
HDTV… oy vey vey vey vey
Now the shikses look well
you will all go to hell
Or in Hebrew Yishmor HoKel

Cause the HD is now on YES

Maksud beberapa perkataan di atas
 1. Toeivah = dosa
 2. Oy Vey = Oh tidak!
 3. Groise Tate = Tuhan Syurga
 4. Broch = sejenis tembok besar yang tinggi yang diperbuat dari batu-batu. Ia adalah gelaran bagi dinding tembok bagi kota-kota lama zaman dahulu.
 5. YES = nama sebuah syarikat televisyen satelit di Israel
 6. Gevald = ia adalah perkataan seumpama doa yang disebutkan oleh penganut Judais untuk meminta diri dilindungi oleh Tuhan Yahweh mereka. Contohnya, penganut Islam apabila ingin memohon dijauhkan sesuatu bala kita akan menyebut satu kalimah sahaja iaitu Na’uzibillah. Bagi penganut Judais mereka menyebut Oy gvauld atau Gevald atau gvauld.
 7. Sedom and Gemorah = ianya nama bagi dua buah bandar zaman Nabi Lut. Disebut juga sebagai Sodom & Gemorra, merupakan kisah kaum Bani Israel di perkampungan Sodom & Gemorra yang menerima bala tuhan . Kisah ini disebut dalam Taurat, Injil dan Al-Quran.
 8. Torah = Taurat (Kitab Taurat)
 9. Shikses = adalah sejenis Kata Nama (noun) dan jamak kepada Shikse. Ia adalah gelaran kasar kepada perempuan Yahudi yang suka melanggar peraturan agama Judais. Perkataan shikses biasanya hanya digunakan dikalangan Yahudi Orthodoks sahaja untuk menghina perempuan jenis ini.
 10. Yishmor Hokel = Tuhan selamatkanlah kami!
Mengapa kempen ini timbul?
Bukan semua Yahudi bersetuju dan bersependapat dengan Zionist. Kelompok Zionist di Israel dikenali sebgaai kelompok Yahudi Sekular yang dikira sebagai perosak kepada agama Judais dan kesucian Taurat dan Talmud. Memandangkan kelompok Zionist adalah kelompok majoriti, maka pengamal sejati agama Judais menetap di daerah-daerahnya sendiri.


Kelompok pengamal tulen ini digelar sebagai Yahudi Orthodoks atau Ultra-Orthodoks. Mereka berpegang teguh dengan fatwa-fatwa Rabbi (Paderi) mereka. Golongan Orthodoks ini berpendapat kesucian agama dan budaya Yahudi hanya dapat dijaga jika kelompok orthodox tidak bergaul dengan Zionis.

Kempen ini bertujuan menentang penjualan HDTV di Israel khususnya daerah-daerah yang didiami oleh Yahudi Orthodoks. Bagi mereka, kualiti resolusi yang melampau daripada televisyen boleh memberikan kesan buruk kepada kanak-kanak, remaja lelaki dan perempuan.

Yahudi Orthodoks juga menganggap membeli dan melihat HDTV adalah suatu dosa besar menentang kesucian kitab Taurat. Mereka bimbang kemudian hari kelak anak-anak muda komuniti Yahudi Orthodoks tidak lagi berminat belajar kitab taurat di Synagogue (kuil Yahudi).

Mengenai Syarikat YES

YES adalah sebuah syarikat perkhidmatan televisyen satelit di Israel seperti mana Astro jika di Malaysia. Ianya ditubuhkan pada 1998 dan biasanya lebih dikenali sebagai D.B.S Satellite Service. Namun begitu, siaran yang disediakan tidaklah sebanyak ASTRO.
Setakat ini, YES hanya menyediakan 5 siaran satelit iaitu YES Star HD, National Geographic, MGM HD dan Sport 5. Sebelum Oktober 2008, YES telah melancarkan 4 siaran baru iaitu
 • yesSTARS
 • yesWEEKEND
 • yesREAL
 • Summer Nights
Malangnya semua siaran ini terpaksa dibatalkan di Israel atas sebab-sebab dikatakan melanggar peraturan Taurat dan mengandungi hiburan yang melampau.

P/S : Di Malaysia rancangan hiburan dari Subuh hinggalah ke tengah Malam. Bicara Mufti yang penting itu diletakkan pula di tengah malam. Walaupun ada rancangan agama tetapi 80% siaran setiap hari dipenuhi hiburan maksiat percampuran lelaki dan wanita. Tidak cukup dengan itu, dimasukkan lagi dalam akhbar harian setiap hari. Paling menyedihkan isu hiburan dan artis diberi pula edisi khas bersaiz kecil pada hari tertentu lebih dari 12 muka surat walaupun majalah-majalah hiburan telah bertimbun-timbun di pasaran.


Rahsia Persatuan – Rockefeller, Rothschild dan HitlerSebelum saya mulakan artikel ini mari kita berkenalan dengan keparat-keparat Yahudi yang melaksanakan New World Order. Di sini saya telah ‘list’kan 12 orang dari mereka.
 1. Lord Jacob de Rothschild
 2. Nathaniel Rothschild
 3. Baron John de Rothschild
 4. Sir Evelyn de Rothschild
 5. David Rockefeller
 6. Nathan Warburg
 7. Henry Kissinger
 8. George Soros (Siapa tidak kenal makhluk perosak ini)
 9. Paul Volcker (Penasihat Ekonomi Obama)
 10. Larry Summers (Penasihat Ekonomi Obama)
 11. Lloyd Blankfein (CEO Goldman Sachs)
 12. Ben Shalom Bernanke (Master The Fed – Federal Reserve)
Artikel sebelum ini tentang perbualan bishop ada mendedahkan tentang Mayor Rothschild yang telah ditugaskan untuk menjalankan projek mereka, iaitu dengan mewujudkan riba dalam kehidupan kita seharian. Walaupun banyak keraguan di dalam ceritanya, tetapi bak kata pepatah, ambil yang jernih bunag yang keruh. Dan jika kita perhatikan daripada 12 keparat Yahudi di atas 5 daripada ialah dari 2 keluarga, iaitu Rothschild dan Rockefeller. Siapa sebenarnya mereka? Artikel kali ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut siapa itu Keluarga Rockefeller, Rotchild dan Hitler.


Rockefellar Bloodlines

Keturunan ini memainkan peranan yang cukup besar dalam menjayakan agenda Dajjal melalui Illuminati dan Freemason sejak sekian lama. Mereka juga menguasai semua gereja Kristian dan berselindung disebalik agama pagan yang diperbaharui dengan mencemarkan nama Nabi Isa dan dengan menghina Allah melalui konsep trinity pagan yang digunapakai dalam agama Kristian.
Rockerfeller adalah nama besar dalam Top 13 daripada lebih 1,500 keturunan Illuminati yang ada di dunia hari ini. Keturunan Rockerfeller juga berperanan mengendalikan lebih 200 hingga 1,000 operasi sumber dana rahsia kepada pakatan-pakatan rahsia yang berlarutan sejak zaman berzaman.
 
Rockefellar Bloodlines

Keistimewaan keturunan Rockerfeller di Amerika ialah, mereka tidak pernah membayar walau satu sen pun kepada kerajaan Amerika dan diberikan pengecualian cukai sejak 1970-an atas sebab peranan besar yang dimainkan dalam menghidupkan gerakan Illuminati di bawah kerajaan Amerika. Mereka memainkan peranan seperti:
 1. Menyediakan sumber dana seperti Sealantic Fund kepada seminar-seminar sains tulen yang menidakkan konsep ketuhanan secara tersembunyi.
 2. Menyediakan sumber dana kepada universiti-universiti untuk menjalankan kegiatan pendidikan seperti mengendalikan The Union Theological Seminary yang membincangkan unsur-unsur logika dengan kepercayaan sehingga menjerumuskan golongan cendekiawan ke arah pemikiran yang akhirnya tidak mendukung fahaman keagamaan, ia adalah strategi brain-wash.
 3. Menyediakan dana untuk penubuhan agama-agama baru berpaksikan tuhan selain Allah seperti Scientology, Cao Dai, Lucis Trust dan sebagainya.
 4. Menentukan siapa yang berhak diketengahkan melalui media atau dijatuhkan melalui media di Amerika dan Eropah.
 5. Menggerakkan gerakan anti agama menerusi muzik Black Metal dan lain-lain kaedah.
Keturunan Rockerfeller berperanan sebagai pengawal yang mengawal pergerakan media, bank dan kerajaan, tetapi tidak memiliki firma media, bank atau menduduki kerusi kerajaan.

 Rothschild Bloodline


Menerusi buku The Shadow of a Great Man, Lord Rothschild menceritakan mengenai sepucuk surat yang dikirim Davidson kepada Nathan Rothschild bertarikh 24 Jun 1814 yang bertulis dan diterjemahkan ke bahasa Melayu berbunyi:
…selagi sesebuah house (kerajaan) itu milik kamu dan selagi kamu bekerjasama dengan saudara-saudara kamu, tidak akan ada satu house pun di dunia ini yang mampu menandingi kamu atau menjejaskan kamu atau mengambil kesempatan ke atas kamu, kamu bersama saudara-saudara kamu pula akan mengambil alih dan membuat house-house baru di serata dunia…
Lord Rothschild juga melalui bukunya menceritakan tentang sepucuk surat lagi yang dikirim oleh Saloman Rothschild kepada Nathan Rohschild pada 28 Februari 1815 yang berbunyi:
…Kita adalah seperti mekanisme (peralatan) dalam sebuah jam tangan, di mana setiap bahagiannya adalah penting..
Ia merujuk kepada pengaruh dan peranan keturunan Rothchild dalam menggerakkan agenda sulit terutama penubuhan house (kerajaan) baru iaitu Israel.
 Star of David

Simbol Star of David pertama sekali digunakan keturunan Rothschild bagi mewakili simbol enam pintu dunia syaitan berbentuk tiga segi (enam piramid di permukaan segi enam) bagi tujuan pemujaan. Sejak Zaman Gelap Eropah, simbol bintang berbucu enam (hexagram) dan bintang berbucu lima (pentagram) kerap digunakan oleh pengamal sihir Eropah, juga digunakan ahli sihir Kabbalah, juga Druids, juga Witches dan juga Satanis dan juga sejak zaman Arab Jahiliah.
Maka pada tahun 1822, simbol pentagram dan hexagram dijadikan simbol untuk mewakili pergerakan Satanis disebabkan simbol itu telah sebati dengan pintu dunia syaitan disebabkan digunakan sebagai medium sihir sejak zaman berzaman, ia tetap mampu menjadi elemen sihir walaupun diterbalikkan.
Red Shield

Keturunan Yahudi yang menggunakan nama Rothschild bermula di Jerman pada kurun ke-17. Nama Rothschild terbentuk daripada istilah red-shield (perisai merah) iaitu simbol hexagram berwarna merah yang menjadi simbol sihir Kabbalah (agama mistisism yang menjadi amalan warisan Yahudi sesat) dan kerap digunakan dalam ritual Kabbalah sekitar kurun ke-17. Ia bermula apabila perbuatan Mayer Armschel Bauer yang suka menggantung hexagram merah di dinding rumah dilihat oleh Mayer Amschel Bauer, lalu Bauer menamakan hexagram merah itu sebagai red-scheild. Sejak itu keluarga Bauer dikenali sebagai Redscheild lalu menjadi Rothschild sebaik berhijrah ke England dan Amerika.

Seorang penulis, Alice Bailey melalui bukunya A Treatise On White Magic mukasurat 412 menjelaskan hierarki Satanism Illuminati yang wujud sejak zaman tamadun Babilon digerakkan menerusi sumber kewangan daripada ‘the hidden financial group’ yang menguasai semua kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia bermula abad ke-16.Bailey juga merekodkan bahawa pada 1836, seorang Yahudi bernama Zevi Hirsch Kalischer menemui keluarga Rothschild bagi merangka plan penguasaan ekonomi Eropah dan dunia menerusi agenda besar. Malah, Zevi juga bersama Rothschild merangka satu plan terancang perlu dibuat bagi menubuhkan sebuah negara Yahudi Israel berpaksikan ideologi Yahudi Babilon dan Zionis.

Apabila idea itu mula disebarkan secara sulit kepada orang Yahudi sekitar Eropah, golongan Yahudi Ultra-Ortodox bagaimanapun bangkit menentang dasar Zionis yang dibawa Zevi dan Rothschild. Idea penubuhan negara Israel ditentang oleh golongan ortodox kerana tiada istilah tanah yang dijanjikan dalam ajaran ortodox.
Penentangan golongan ortodox inilah yang membawa kepada peristiwa holocaust oleh tentera Nazi terhadap Yahudi Ortodox. Golongan ini dibunuh disebabkan tidak menyokong gagasan penubuhan negara Israel, dan juga dibunuh kerana golongan ini cuba memberitahu dunia mengenai agenda jahat Zionis.


Charles T.Russel

Pada 1891, sumber Freemason merekodkan Charles T.Russel (salah seorang keturunan Illuminati) yang berada di Palestin mengirim surat kepada Lord Rothschild di mana isi kandungan surat itu ialah mengenai strategi untuk membuka tanah Yahudi di wilayah Palestin dan mengambil alih secara teratur setiap wilayah bermula Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Tigris di Iraq. Malah surat itu juga menggariskan beberapa strategi kewangan dan sumber dana untuk menjadikan rancangan negara Israel sebagai satu realiti. Juga, merancang membentuk ideologi anti-agama dan New World Order menerusi komunisme.

Keturunan Rothschild yang merupakan tycoon besar dalam perniagaan dan perdagangan di Jerman menjadi penyumbang dana terbesar dalam setiap agenda sulit Yahudi sejak abad ke-16. Malah, keturunan ini yang mempunyai pertalian darah dengan keturunan Hitler pada abad ke-20 juga menjadi penyumbang dana terbesar kepada Nazi, Amerika, Jepun, Britain dan Eropah dalam menjayakan agenda Perang Dunia Kedua yang berakhir dengan penubuhan negara Israel dan United Nations (Pertubuhan Bangsa Bersatu/PBB).

 Sejarah Dunia adalah satu Pembohongan: Hitler adalah keturunan Rothschild.

Penulisan sejarah hari ini sebenarnya ditulis oleh golongan orientalis dan evangelis yang pro-Mason dan pro-Yahudi di Eropah dan Amerika. Penulisan sejarah oleh golongan ini juga banyak menyembunyikan fakta, teknik penulisannya boleh dikatakan sama seperti teknik penulisan Bible yang mempunyai banyak versi dan percanggahan antara setiap satu.

Sejarah yang diajar di sekolah dan dibaca melalui buku-buku tulisan Barat adalah pembohongan. Sejarah yang mereka tulis supaya kita baca adalah supaya mereka dapat menguasai pemikiran kita (mind control) dan supaya kita berfikir seperti mereka mahu kita berfikir. Mereka telah menetapkan perkara-perkara sejarah yang ‘harus kita percaya’ mengikut apa yang mereka mahu. Mereka mahu kita percaya bahawa Perang Dunia Kedua adalah untuk menamatkan keganasan Hitler terhadap Yahudi dan untuk mewujudkan dunia yang lebih aman di bawah kekuasaan mereka. Namun di sudut tersembunyi, mereka jugalah yang menjayakan penubuhan Israel selepas Perang Dunia Kedua. Dan, mereka mahu kita berfikir dan percaya bahawa Perang Dunia Pertama pula tercetus kerana untuk mewujudkan dunia lebih aman.

Kerajaan Islam Turki Uthmaniyah

Namun dari satu sisi lain, ia adalah untuk menamatkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah yang dilibatkan sama dalam Perang Dunia Pertama. Kita ditipu dan masih ditipu. Keturunan Rothschild jugalah yang menyediakan dana untuk menjayakan Revolusi Perancis, Perang Teluk, gerakan komunis di Asia dan banyak lagi peristiwa dunia yang melibatkan peperangan dan kesengsaraan umat Islam.

Keturunan Rothschild di Jerman mengalami pecahan kepada banyak nama seperti Bauer. Pecahan Bauer kemudian menjadi keturunan paling berpengaruh dalam amalan pemujaan dan sihir ketika Zaman Gelap Eropah di Jerman. Pada kurun ke-18, Amschel Rothschild menubuhkan dinasti kewangan paling berpengaruh di Frankfurt dan bekerjasama dengan House of Hesse.

Keturunan Rothschild menjadi besar dan mengalami banyak pecahan sehingga hari ini daripada Guy de Rothschild. Keturunan ini juga yang mengasaskan istilah anti-semitik atau anti-Yahudi dan mengecam serta mengenakan tindakan keras kepada mana-mana pihak yang memburukkan bangsa Yahudi.

Thule Society 

Kajian oleh sekumpulan ahli sejarah yang dilakukan di Jerman mendapati, kajian semula yang dibuat oleh mereka memperoleh jawapan bahawa Hitler dan Nazi menerima dana perang daripada keturunan Rothschild yang berpusat di Britain. Penemuan itu juga merekodkan Hitler adalah ahli elit dalam pertubuhan rahsia Thule Society dan Vril Society yang berpusat di Jerman. Malah, Leonardo Da Vinci juga direkodkan sebagai salah seorang daripada ahli Thule Society yang mewarisi pengetahuan terahsia. Kumpulan pengkaji tersebut juga berjaya mengesan rekod urusan pemindahan wang daripada Rothschild kepada Nazi menerusi Bank of England.

Juga menerusi kajian itu mendapati kelengkapan dan senjata perang yang digunakan Nazi Jerman yang dibekalkan firma pembuatan senjata milik keturunan Rothschild di Amerika iaitu IG Farben yang diuruskan Paul Warburg.

Pihak yang berada dibelakang Hitler dan menyediakan dana untuk ‘misi’ Perang Dunia Kedua kepada Nazi adalah daripada keturunannya sendiri. Peristiwa holocaust yang dilakukan Hitler hanya dijadikan alasan untuk penubuhan negara Israel selepas menjadikan golongan Yahudi Ortodox sebagai mangsa Nazi. Sesiapa sahaja yang menentang idea penubuhan negara Israel akan ditentang dan dibunuh. Maka matlamat Perang Dunia Kedua juga adalah untuk menghapuskan Yahudi Ortodox yang tidak pernah bersetuju dengan penubuhan negara di tanah yang dijanjikan, mereka akhirnya dibunuh demi menjayakan agenda Illuminati untuk mendirikan negara laknat, Israel.

Dalam kajian yang sama, kumpulan pengkaji tersebut cuba menjejak saudara mara Hitler yang masih wujud hari ini untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai tokoh perang itu. Mereka kemudian mengambil sampel DNA Hitler untuk dipadankan dengan rakyat Jerman dan orang Eropah di negara-negara yang lain. Jawapan yang ditemui mendapati, DNA Hitler adalah sepadan dengan DNA keturunan Bauer, manakala keturunan Bauer pula adalah daripada keturunan Rothschild yang mempunyai kod genetik DNA yang sama!

Stalin

Malah lebih mengejutkan, kajian DNA selanjutnya mendapati semua 42 Presiden Amerika Syarikat, Stalin (pemimpin komunis), Karl Marx, Darwin (pengasas teori evolusi beruk), British Merovingan (golongan istana Britain) dan majoriti orang Yahudi adalah daripada garis keturunan yang berkait rapat dengan Top 13 Illuminati Bloodlines termasuk Rothschild dan Adolf Hitler. Mereka semua bersaudara, saling bekerjasama dan berkongsi agenda yang sama ke arah New World Order dan One World Government.

The Mind of Adolf Hitler

Buku ‘The Mind of Hitler’ tulisan Walter Langer menjelaskan, Hitler bukan sahaja dibiaya keluarga Rothschild, tetapi Hitler juga adalah keturunan Rothschild. Langer selepas mendapat maklumat salasilah keturunan Hitler, beliau menulis tanpa menyatakan tahun kejadian. Tetapi berdasarkan rekod kelahiran di Austria, bapa Adolf Hitler iaitu Alois Hitler didaftar kelahirannya pada tahun 1830:
“Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber. It was generally supposed that the father of Alois Hitler (Schicklgruber) was Johann Georg Hiedler. There are some people who seriously doubt that Johann Georg Hiedler was the father of Alois… (an Austrian document was) prepared that proved Maria Anna Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. As soon as the family discovered her pregnancy (adulteries with Rothschild) she was sent back home… where Alois was born.”
“Alois Hitler iaitu bapa kepada Adolf Hitler adalah anak luar nikah yang dilahirkan Maria Anna Schicklgruber. Ia sepatutnya kelihatan seperti bapa kepada Alois Hitler adalah Johann Georg Heidler (selepas Johann berkahwin dengan Maria Anna). Namun ramai orang sangsi dengan tanggapan bahawa Johann itu adalah bapa kepada Alois…(menurut sebuah dokumen Austria – diperoleh daripada Canselor Austria, Dolfuss) mencatatkan bukti bahawa Maria Anna adalah bekas orang gaji di rumah Baron Rothschild (di Austria) (juga dikenali sebagai Lord Rothschild). Selepas keluarganya tahu Maria mengandung (hasil zina dengan Rothschild) dia dihantar pulang…dan melahirkan Alois (Alois ialah bapa Adolf Hitler).”
Inside The Gestapo
Buku tulisan Langer yang kedua ‘Inside Gestapo’ selepas Langer memperoleh sumber maklumat daripada pegawai tinggi Gestapo iaitu Hansjurgen Koehler yang diterbitkan pada 1940. Langer menulis siasatannya mengenai dokumen latar belakang keluarga Hitler yang disimpan oleh Canselor Austria. Koehler sempat membaca salinan dokumen Austria itu yang diterimanya daripada Jabatan Heydrich iaitu sebuah pertubuhan Khidmat Sulit Nazi. Koehler kemudian menceritakan kepada Langer.
Langer beliau menulis dalam Inside Gestapo:
..The second bundle in the blue file contained the documents collected by Dolfuss. The small statured, but big-hearted Austrian Chancellor must have known by such a personal file he might be able to check Hitler…His task was not difficult; as ruler of Austria he could easily find out about the personal data and family of Adolf Hitler, who had been born on Austrian soil… Through the original birth certificates, police registration cards, protocols, etc., all contained in the original file, the Austrian Chancellor succeeded in piecing together the disjointed parts of the puzzle, creating a more or less logical entity.
..Kepilan kedua daripada fail biru mengandungi dokumen-dokumen yang dikumpul Dolfuss…..Canselor Austria itu semestinya mengetahui perihal fail sulit yang berkaitan Hitler…. Tugasnya tidak sukar; sebagai pemimpin Austria, dia dapat menyelidik salinan asal sijil kelahiran Hitler yang lahir di Austria…. Dan juga mengetahui latar belakang keluarga Adolf Hitler..Melalui salinan asal sijil kelahiran, rekod pendaftaran kelahiran daripada polis…semuanya termuat di dalam fail itu…Canselor Austria berjaya mencantum puzzle…
A little servant girl… (Hitler’s grandmother)… came to Vienna and became a domestic servant, mostly working for rather rich families. But she was unlucky; having been seduced, she was about to bear a child. She went home to her village for her confinement… Where was the little maid serving in Vienna? This was not a very difficult problem.
“Seorang gadis (Maria Anna, nenek Adolf Hitler)…tiba di Vienna (Austria) dan menjadi orang gaji di sana..dia tidak bernasib baik, digoda dan mengandung. Dia dihantar pulang ke kampungnya.
Very early Vienna had instituted the system of compulsory police registration. Both servants and the employers were exposed to heavy fines if they neglected this duty. Chancellor Dolfuss managed to discover the registration card. The little, innocent maid had been a servant at the…Rothschild mansion. ..and Hitler’s unknown grandfather must be probably looked for in this magnificent house. The Dolfuss file stopped at this statement.
Vienna mensyaratkan sistem pendaftaran di (balai) polis……Canselor Dolfuss mendapati, gadis itu menjadi orang gaji di rumah Rothschild..dan datuk Hitler yang tidak dikenali itu mungkin berada di rumah itu… fail Dolfuss berakhir pada pernyataan ini.”
Bapa Hitler adalah hasil daripada hubungan zina antara Maria Anna dengan Rothschild. Kemudian Maria dihantar pulang untuk berkahwin dengan Johann bagi menutup malu keluarga. Selepas kelahiran Alois, anak itu diberi nama keluarga Heidler yang kemudian ditukar menjadi Hitler. Adolf Hitler iaitu anak kepada Alois juga adalah pecahan daripada keturunan Rothschild yang seterusnya menyertai Thule Society untuk bersama bloodline yang lain menjayakan agenda yang dikongsi sesama mereka iaitu New World Order dan bekerja untuk The Hidden Hand. Langer terus menulis dalam Inside Gestapo mengenai punca sebenar kenapa Hitler mahu menyerang Austria iaitu mahu menutup rahsia mengenai asal kelahirannya yang mempunyai pertalian dengan Rothschild, keturunan Yahudi penyembah syaitan yang sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai matlamat Zionis.

Hitler Bunuh Diri?

Di akhir Perang Dunia Kedua, kita diberitahu oleh para penulis sejarah di Barat bahawa Hitler mati bunuh diri. Namun benarkah begitu?
Adolf Hitler suicide story questioned after tests reveal skull is a woman’s
Adolf Hitler’s suicide in his Berlin bunker has been called into question after American researchers claimed that a bullet-punctured skull fragment long believed to belong to the Nazi dictator is, in fact, that of an unknown woman.
Adolf Hitler suicide story questioned after tests reveal skull is a woman's
The four-inch skull fragment has a hole where a bullet reportedly passed through Hitler’s left temple when he shot himself and is kept in Russia’s federal archives along with what are said to be his jawbones. Together, they are all that is left of Hitler’s body, the charred remains of which Soviet forces first recovered in 1945. For years, the Russians have held up the artefacts as proof that Soviet troops found Hitler’s body in the ruins of Berlin and that he died on April 30 when he shot himself just after taking cyanide.
But a History Channel documentary programme broadcast in the US called Hitler’s Escape claims the skull fragment belongs to a woman under 40 and not Hitler, who was 56 when he died. It quotes Nick Bellantoni, an archaeologist and bone specialist who took DNA samples from the skull in Moscow and had them tested at the University of Connecticut. He and his colleagues are sceptical that the skull fragment could belong to Eva Braun, Hitler’s long-time companion, since she is thought to have committed suicide by cyanide rather than with a gun.
The findings are likely to revive conspiracy theories suggesting that Hitler did not die in 1945 but survived and fled to South America or elsewhere. Proponents of that theory believe Soviet troops found only his body double.
However, the Russians have never held up the skull as exhibit one, always insisting that the jawbones — said to be in perfect condition – are confirmation. Soviet forces tracked down an assistant to Hitler’s dentist in 1945 who confirmed their authenticity. The contested skull fragment was found later, in 1946, when the Russians began an investigation after rumours that Hitler was still alive. It was found in the same hole outside Hitler’s bunker where his body was first found.
Sumber: Telegraph.co.uk


Simbol Peace dan Unsur Satanic !


Assalamualaikum semua..

Hari ini saya ingin membongkarkan sedikit rahsia amalan kita dalam bergambar..

1 2 3, Peace! snap!

Peace Paris~
Sila perhatikan isyarat jari seperti gambar diatas.Mungkin anda pernah melihatnya dan ikut melakukannya terutama ketika bergambar.Ya,itu adalah simbol 'PEACE/KEAMANAN' seperti yang digembar gemburkan diseluruh dunia.Kita biasa melakukannya sebagai isyarat spontan terutama ketika bergambar.Tetapi berhati-hatilah,kerana ada sesuatu maksud terhadap 'simbolik' pada perbuatan tersebut ('V').Sekiranya anda belum mengetahui,sila ambil tahu sekarang.

Tanda atau isyarat "awalnya merupakan sebuah simbol pengikut syaitan yang digunakan sewaktu upacara permohonan berkah kepada syaitan” dalam agama yahudi. Tanda ini telah digunakan oleh Yasser Arafat, Richard Nixon, Winston Churchill, dan Stewart Meacham, Co-Chairman dari Reds’ New Mobilisation Committee." Churchill mengatakan bahwa tanda ini merupakan simbol kemenangan, namun perlu diingat bahwa Churchill adalah orang dalam "elite" dan anggota Freemason. Ia hampir boleh dipastikan mengetahui makna yang terkandung dari lambang ini, tapi berusaha untuk menutupinya. Simbol kedamaian pada tangan sebenarnya simbol gerakan Illuminati!!.Simbol ni telah digunakan oleh Yasser Arafat (Bekas Presiden Palestin), Richard Nixon dan Winston Churchil (Bekas Presiden Amerika)

Yasser Arafat


Richard NixonWinston Churchill


Lambang kedamaian pada tangan sebenarnya simbol gerakan Illuminati.Tanda “v” mempunyai pelbagai sejarah. V (tanda tangan) adalah tanda huruf Roman yang bermaksud nombor 5 dan Adam Weishaupt menggunakan simbol ini dalam gerakan rahsianya iaitu Illuminati (pertubuhan Yahudi). Ahli-ahli Illuminati akan menggunakan simbol ini sebagai tanda “Law of Fives” (Hukum Lima).
Anton Lavey, pengasas Church of Satan (Gereja Syaitan), menggunakan simbol PEACE sebagai latar belakang mimbar upacara penyembahannya. Salah seorang penyelidik menegaskan, simbol PEACE adalah dari simbol kumpulan Yahudi yang anti-Kristian (antiChrist). Mereka mengambil salib kristian dan mematahkannnya ke atas dan menerbalikkannya ke bawah. Tanda 3 palang yang menghala ke bawah membawa maksud ; Past (Palang kanan), Present (Palang tengah) dan Future (Palang kiri)  

"Dalam bahasa Ibrani, huruf V (Van) berati ‘Nail.’ - Sekarang, - ‘Nail’ merupakan salah sebuah nama sebutan rahasia untuk Setan di dalam kelompok pengikut Persaudaraan Setan - Brotherhood of Satanism. Syaitan membiarkan kita untuk mengetahui bahwa tanda ini merupakan simbol yang disenanginya. Mengapa Setan juga menyukai the PENTA-gram ( Penta = lima!) dan pemberian hormat FIVE-fold digunakan dilingkungan anggota Mason dan dalam sihir - Witchcraft?”
peace_sign01006
Gambar sebelah kiri adalah simbol yang telah diubahsuai dan digunakan sekarang, gambar tengah adalah cabang asal 3 rukun gerakan syaitan atau kedamaian oleh syaitan dan gambar sebelah kanan adalah logo asal kumpulan Gereja Syaitan. Lihat gambar kecil berbentuk bunga di atas palang, ia adalah logo nazi. 

"Yang mempopularkan tanda ini adalah kelompok Sayap Kiri - Leftists, radikal, dan para pengikut Setan, bahwa lambang … dikenal sebagai tanda penting yang baik sekali di masa lalu. Sekarang lambang ‘V’ ini digunakan secara ekstensif oleh organisasi-organisasi Komunis seperti Young Socialist Alliance, Vets for Peace in Vietnam, dan the Students for a Democratic Society."

Meskipun ia bukan sebuah isyarat tangan, lambang perdamaian itu sendiri perlu untuk diteliti.
"Dikenal sebagai ‘lambang perdamaian’ sepanjang tahun 1960′-an sampai sekarang, sebenarnya lambang ini merupakan tulisan rahsia kematian dari bangsa Teutonic. Gerald Holtom, pendukung perdamaian pada tahun 1950-an telah ditugaskan oleh simpatisan komunis Bertrand Russell untuk merekabentuk sebuah lambang dalam rangka menyatukan barisan keamanan sayap kiri pada tahun 1958. Hal itu jelas, baik Holtom mahupun Russell menganggap bahawa Teutonic (Neronic) cross sebagai lambang yang sesuai untuk tujuan mereka.

"Selama kurun waktu 2,000 tahunan, lambang ini menunjuk kepada kebencian terhadap orang-orang Kristian. Nero, yang memembenci orang-orang Kristen, menyalibkan Rasul Peter dengan posisi silang, kepalanya mengarah ke bawah. Peristiwa mengerikan ini menirukan salib Teutonic yang menjadi sebuah lambang penyembah berhala yang popular pada hari ini. Kemudian tanda ini menjadi dikenal sebagai ‘Salib Neronic.’

"Asal-usul lambang ini dalam sejarah membuktikan sebagai karakter mistik yang biasa dilihat pada ‘Aum’ ( ‘Y’ yang terbelah ). Aum adalah kata suci Hindu. Nyanyian ‘Aum’ dipercayai untuk membantu membangkitkan ‘kekuatan ular Brahma’ yang berada di dasar tulang belakang manusia. Penganut Okultisme seperti Albert Pike juga mengidentifikasikan lambang ini sebagai mistik dalam buku Freemasonry, yaitu "Morals and Dogma".
Lambang perdamaian ini disebut juga ( "broken cross," "kaki burung gagak," "kaki tukang sihir wanita," " Salib Nero," "sebagai tanda ‘Yahudi yang tidak sempurna,’" dan "lambang ‘anti-Kristus”) terutama salib dengan tangan yang patah. Ia juga menandakan "isyarat dari keputus-asaan," dan "kematian dari manusia.”

"Suku-suku di Jerman menggunakan tanda ini menganggap sebagai kekayaan mistik dan aneh. Seperti sebuah ‘rune’ (tulisan rahasia kematian) telah digunakan oleh tukang sihir jahat sebagai mantera-mantera pagan dan pengutukan. Dengan membalikkan broken cross — berertinya sama dengan simbol ‘perdamaian’ sosialis — dikenal di Jerman sebagai suatu ‘todersrune,’ atau kematian ‘rune’. Hitler, tidak hanya memerintahkan kepada para pengikut Nasionalis Sosialis-nya saja yang harus dikenal sewaktu terjadi kematian, namun hal itu merupakan bagian dari prasasti resmi yang dituliskan di atas batu-batu nisan pejabat Nazi sebagai lambang penegasan pengikut kebatinan penyembah berhala.”

Dengan posisi pangkal salib tegak lurus ke atas, ini merupakan sebuah lambang Pythagorean tentang arah kehidupan, sebagai suatu gambaran berupa jalan bercabang yang dapat dilalui untuk menuju kepada Baik dan Jahat atau Good and Evil.” Ia juga menandakan kesuburan, tetapi dengan posisi tungkai mengarah ke bawah, hal itu menandakan kejahatan dan kematian.

"Sebenarnya, dengan dibalikkan menjadi ‘Man-rune’– tanda gambar yang dilingkari bulatan yang sudah umum kita ketahui, dimana orang Komunis mengatakannya kepada kita bahwa itu mengandung erti ‘perdamaian’ - ‘peace’ - padahal sudah selama berabad-abad merupakan sebuah tanda yang disenangi oleh para pengikut Syaitan .”
Anton LaVey, pendiri Gereja Setan, menggunakan lambang perdamaian sebagai latar belakang untuk altarnya.
Seorang mantan tukang sihir wanita memberikan komentar mengenai simbol perdamaian sbb:

"Ia adalah sebuah lambang Anti-Kristian masa lampau yang penuh dengan kekuatan. Pada zaman kegelapan simbol tersebut digunakan oleh Druid Witchcraft dan oleh para pengikut Syaitan dari segala jenis aliran sewaktu inisiasi seorang anggota baru kepada ordo mereka. Mereka akan menggambar lingkaran sihir dan memberi permulaan sebuah salib. Pentasbih lalu mengangkat salib dan mencampakkan ke sebelah atas. Ia kemudian akan menyangkal agama Kristian dalam tiga dimensi waktu (masa lampau, masa depan dan sekarang) dan memecahkan berkeping-keping dengan mengarah ke bawah secara horisontal yang membentuk rancangan ‘Kaki Burung Gagak.’
Lambang buruk ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap Tuhan melawan Roh Kudus. Seseorang yang mengenakan atau memasang simbol ini sebenarnya ia memberitahukan, baik secara sadar atau tidak, bahawa Anda menolak Jesus. Ingat-ingatlah dengan baik, simbolisme merupakan bahasa gambar, dan sebuah gambar bisa bernilai seribu kata.
 
Di bawah adalah beberapa contoh bagaimana lambang perdamaian digunakan.


Isyarat-tangan lain adalah tanda perdamaian Vulcan. Ia diduga berarti "Live Long and Prosper," dan dapat dilihat pada Star Trek.
Vulcan adalah seorang dewa matahari yang dihubungkan dengan api, halilintar, dan cahaya. Festival untuk menghormatinya disebut Vulcania di mana manusia mempersembahkan pengorbanan. "Menurut Diel, yang mempunyai hubungan keluarga kepada pengikut Syaitan  orang Kristian.’ Adalah menarik untuk diketahui bahwa Vulcan menikah dengan Venus, nama lain untuk Lucifer atau Setan. Apa lagi yang lebih menarik adalah Vulcan dipuja di loji Mason dengan nama Tubal Cain. Di dalam Masonic Quiz Book masalah ini ditanyakan:

"Siapa sebenarnya Tubal Cain?" Jawapannya: "Ia adalah Vulcan dari para penyembah berhala.”

Di dalam Mason, Tubal Cain adalah sebuah nama sandi untuk Master Mason (atau tingkat) tiga.
Perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang okult dan Mason, Manly Palmer Hall:
"Ketika Mason mempelajari bahawa kunci untuk membentuk pejuang adalah aplikasi yang tepat dari mesin kekuatan kehidupan, ia mempelajari penguasaan dari seni ini. Kekuatan  Lucifer yang tersinggung berada di dalam tangan-tangannya, dan sebelum ia boleh melangkah maju dan naik, ia harus membuktikan kemampuannya dalam menerapkan energi dengan sesuai, Ia harus mengikuti jejak-langkah nenek-moyangnya, Tubal-Cain, yang dengan keperkasaan dan kekuatan dewa peperangan menempakan pedangnya ke dalam sebuah mata bajak.”

Ada juga sebuah arti seksual sebagai tambahan yang dihubungkan dengan Vulcan dan Tubal Cain.

Mantan Mason, Bill Schnoebelen, menjelaskan:

"Bagi seorang Mason yang ingin merahasiakan keanggotaannya, tetapi masih terbuka kepada saudara-saudaranya di dalam loji, ada sebuah peniti/lencana khusus yang dapat mereka kenakan. Kelihatannya seperti sebuah stik golf yang terbalik dengan dua buah bola dekat di atasnya. Ramai orang menganggapnya sebagai seorang penggemar golf, namun sebenarnya itu adalah sebuah permainan kata-kata Masonic yang boleh dilihat.

"Ini disebut dengan ‘Dua Rotan Bola - ‘Two Ball Cane,’ dan adalah sebuah permainan kata-kata kata sandi yang rahasia dari seorang Master Mason, ‘ Tubalcain (dengan demikian).’…Ia adalah juga sebuah all-too-obvious permainan kata-kata ‘dewa’ dari Masonry, organ kemaluan lelaki.
Wallahua'lam...


Related Posts with Thumbnails

VIDEO

RECENT POSTS

-------

POPULAR POSTS

-------
 

Alam Dunia 066 Copyright © 2010 Nightmare-066kgi is Designed by Lasantha